Loading...

ติดต่อ

สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 3 อาคาร บรรยายรวม 5

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 0-2564-4440-59 ต่อ 2036

โทรสาร: 0-2564-4486