Loading...

FAQ

Q : ขอโควต้าได้ที่ไหน

ติดต่อขอโควต้าได้ที่คณะเจ้าของวิชา

Q : จดทะเบียนเพิ่มรายวิชา แล้วไม่เห็นรายวิชา

กรณีเพิ่มรายวิชาไม่สำเร็จ ติดต่อคณะ ขอทำเรื่องเพิ่มวิชากรณีพิเศษ

Q : จดทะเบียนไม่ทันต้องทำอย่างไร

ให้นักศึกษาจดทะเบียนฯในช่วงจดทะเบียนฯล/เพิ่ม-ถอน หลังจากเปิดภาคเรียนและตามที่ปฏิทินการศึกษากําหนด โดยต้องเสียค่าปรับอัตราตราวัน วันละ 45 บาท โดยเริ่มคิดคิดค่าปรับตั้งแต่วันแรกของช่วงการจดทะเบียนลง/เพิ่ม-ถอน

Q : พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อไหร่

กำหนดแต่ละปี ต้องรอประกาศจากมหาวิทยาลัย

Q : รับปริญญาบัตรต้องเตรียมตัวอย่างไร

การเตรียมตัวดูได้ที่เว็บไซต์ reg.tu.ac.th ผู้สำเร็จการศึกษา

Q : วิชาใดต้องขอโควต้าบ้าง

ไปที่เว็บไซต์ reg.tu.ac.th  ค้นหารายวิชา วิชาใดที่เป็นวิชามีโควต้า จะมีสัญลักษณ์แสดงอยู่