Loading...

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ไอศกรีมพื้นฐาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรไอศกรีมพื้นฐาน” วันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ไอศกรีมพื้นฐาน” โดย ผศ.ดร.สิรินดา กุสุมภ์ การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยได้มีการฝึกปฏิบัติจริงใน การผลิตไอศกรีมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การผลิตไอศกรีมไขมันต่ำ การผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม การผลิตไอศกรีมเชอร์เบท ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม ส่วนผสมของไอศกรีม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ ความรู้ในการอบรมครั้งนี้มากที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในหัวข้ออื่นๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อสอบถามได้ทางเฟสบุ๊ค “อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร มธ.” หรือ โทร 088-7833026

Source : https://www.facebook.com/pg/ScienceThammasat/photos/?tab=album&album_id=1432605003509713

  

งานเปิดตัวหลักสูตร FOOD SCI & TECH สายพันธุ์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ที่มีศักยภาพสูงมีมุมมองทางธุรกิจ สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

งานเปิดตัวหลักสูตร FOOD SCI & TECH สายพันธุ์ใหม่

อบรมการแปรรูปกล้วยหอมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

อบรมการแปรรูปกล้วยหอมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. [22 ก.ค. 2561]

 

  

 

รวมภาพกิจกรรมอบรม